Alya halm

Dr. Penny
Scp_1449 bir odada tutulmaktadır. Kuyunun ağzı demir bir kapıyla kapatılmıştır. Kuyunu yanına yaklaşılması için özel izinler alınması gerekmektedir yetkili kişiler ve persenollerden başka kimse giremez. Kuyu Dicle nehrinin kıyılarında bir grup insan tarafından bulundu ve gören insanlara hafıza silme yapılmıştır. Fakat başga gören insanlar kuyunun dibini görmesiyle akıla sağını kaybetmiş ve onları saldırgan deliye dönüşmüştür. Buyüzden araştırmacılar kuyunun dibine çıplak gözle bak almaktadır. Bir diğer özelliği insan beyninde konuşa bilme ona gönderilen dernekler beyninde sesler duyduğunu rapor eymişletdir bazı dernekler ve ajanlar kuyudan atlamışlardır. En çok duyulan ses küçük bir kız sesinin onlardan yardım istemesidir. Ve saptananlara göre kuyu hergün büyüyüp haraket kaymaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License