SCP TR 2215 - Yer Altı Topluluğu

++++Madde:

SCP TR 2215

Nesne Sınıfı:

Öklid

++++Özel Saklama Prosüdürleri:

SCP TR 2215 kesinlikle toprak ile temas etmemelidir çünkü toprak ile temas ettiği anda yeni bir tünel oluşturup yer altına girme yeteneği vardır. Ayrıca ilaç v.b. ile sürekli uyuşuk durumda olmalıdır, böylece zihin üzerindeki yeteneklerini kullanamaz. İçinde bulunduğu odanın dızaynının ve duvarların yapısının bu yönde olmasında yarar var.

++++SCP TR 2215 nedir?

İskandinavya da yaşayan insansı topluluğu. Görünüş olarak insanın tıpa tıp aynısı olan yeraltı topluluğunun bireyleri, insan zihni üzerinde farklı etkilere sahiptir.
Bu SCP topluluğu adlarından anlaşılacağı üzere yeraltında yaşar. Yaşadıkları tüneller kendileri izin vermedikçe kimse tarafından bulunamaz. Bu özelliklerine rağmen yaşam tarzları insanlarınkine benzer, çeşitli geleneklere ve değerlere sahiptirler.
İnsanlarla karşılaşmaları genelde kendi istekleri doğrultusunda olur. İçlerinden biri bir insan ile karşılaşırsa ondan bir ricada bulunur. Yeraltı bireyleri nankör değildir, yapılan iyiliği ömür boyu unutmazlar ve kendilerine iyilik yapan kişiyi hayat boyu desteklerler. zihin üzerindeki yetenekleri ile hayatta başarılı olmasına katkı sağlarlar. Ancak kişi ricalarını reddederse, acımasız davranırlar. Zihin üzerindeki güçlerini kişi üzerinde kullanarak onların kendilerine zarar verici hareketlerde bulunmasına, delirmelerine ve hatta intihar etmelerine yol açabilirler.

++++Kişi SCP TR 2215 ile karşılaştığını nasıl anlar?

Yeraltı topluluğundan biri ile karşılaştığınızda anlamak kolaydır. Kişi böyle bir birey ile karşılaştığı zaman bir dizi garip olay boy göstermeye başlar. Kişi farklı yerlerde yatıp farklı yerlerde kalkar, etrafında hiç duymadığı insan kaynaklı sesler duymaya başlar. Etrafında daha önce fark etmediği yapılar da bulunabilir.

++++SCP TR 2215 e karşı ne yapılmalıdır?

Bir kişi yeraltı topluluğu ile karşılaşırsa onlardan kurtulmanın en kesin ve kolay yolu ricalarını yerine getirmektir. İstenilen ricanın gerçekleştirilmesini mümkün olmaması durumunda, düşünmek için belirli bir zaman istemek ve o zaman aralığında yeraltı topluluğunun yaşadığı yerden oldukça uzağa gidip bir daha o yere geri dönmemek en muhtemel kurtuluş yoludur. Oraya geri dönmemek önemlidir çünkü bu topluluk bir yüzü asla unutmaz.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License