SCP-3310

SCP-3310

Sınıfı:Öklit

SCP-3310 bir telefon görünümünde yok edilemez bir telefondur. O telefonu kullanan kişiler garip

Canavarlara dönüşür ve tedavi edilemez.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License