SCP-TR-000

SCP-TR-000 sade birer fotoğraftır.Fakat bu fotoğrafa doğrudan bakan herkes huzursuzlanır.SCP-TR-000 euclid olmasına rağmen huzursuzlanan kişiler bir ay içinde kaybolur.Daha çok kaybolan insanlar SCP-TR-000'ın fotoğrafının içinde görülür.ama fotoğrafın içinde değilse onu bulmak gerekir.Çünkü o her kimse aklını yitirecek ve etrafında ne varsa ona saldıracaktır.SCP-000'ı doğrudan bakanları fotoğrafın içine koyanın SCP-TR-000-1 olduğu düşünülür.SCP-TR-000-1'i sadece fotoğrafa doğrudan bakanlar görebilir.Aynı zamanda fotoğrafa doğrudan bakanlar huzursuzlanmazsa SCP-TR-000-1 yüzünden intihara sürüklenir.Şuanlık SCP-TR-000 ve SCP-TR-000-1 kimsenin bulamaycağı gizli bir yerde saklıdır.SCP-TR-000-1'i yakalamak için 3 kişi ölmüştür.SCP-TR-000 ve SCP-TR-000-1'i şuan kimse göremez çünkü onlar şuan bant ve özel maddaler ile sarılıştır.Olası bir aksilikte seviye-5 yetkilileri olay yerine gelmeli ve yine bantlamalıdır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License