SCP-TR-177

SCP-TR-177

007dBo.jpg

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-177 Sector███'da saklanmalıdır.
SCP-TR-177'nin yanına seviye 2 ve üstü araştırma görevlilerinden başka kimse giremez.
Söyledikleri hiç bir zaman kayda alınmaması gerekmektedir. SCP-TR-177 ile test yapmak için 3. seviye 5 kişiden oluşan ekip gerekmektedir. SCP-TR-177 Anormal bir davranış gerçekleştirdiğinde hemen Dr.█████'e
bildirilmelidir.
Açıklama: SCP-TR-177 bir insan bedeni vardır Ku ████ Klan'daki üyeler gibi giyinir.
Kafasında yüzünü kapatacak sivri bir kumaş maske, bedenini kaplayan uzun
kumaştan giysi.
Genellikle elinde yanan bir haç bulundurur. Bindiği bir at vardır. Atı siyah renklidir;
siyah renkli olmasının nedeni ise geçmişinin karanlıklarla dolu olduğunu gösterir.
Ortaya geliş sebebi ██ Aralık 1865'te ABD'nin █████████ eyaletinde kurulan KKK
klanın ayinleri sırasında gökten düştüğü rivayet edilir. O yıllarda siyahi katliamlarını
onun planladığı söylenilir. Kurbanlarını çeşitli öldürme şekilleri vardır. Boğaz kesme, boğma
ağaca asma, atında süründürme, ayağına nal çakma, ve en kötüsü [GİZLENMİŞTİR] gibi infazlar uygular. Atının bazen insan
eti yediği bile rivayet edilir. 2. klan dönemi bittikten sonra gözlerden kaybolmuş, 3. klan
başlangıcında yine aktif hale gelmiştir. 1946 3. klan'nın ilk senesinde ABD'nin █████ bölgesinde
vakıf tarafından yakalanmıştır. Yaptığı bazı katliamların görüntüleri ve duyanları bulunamamıştır. (Ek Belge 865-D'ye bakınız).

Ek belge 865-D: SCP-TR-177'nin (kayıtlı) katliamları:

1: ██-██-1865: Sabah sularında, 300 siyahi insan [GİZLENMİŞTİR] kentinde katledilmiştir

2: ██-██-1867: ABD'nin █████ eyaletinde Peder █████ görevli olduğu kilisede asılmış, çoğu siyahların
toplandığı halkevleri yakılmıştır.

3: ██-██-1871: [GİZLENMİŞTİR] kentinde siyahi yürüyüşünde silahlı saldırı ile; 7'si çocuk 20'si kadın 45'i erkek olmak üzere 72 insan öldürülmüş, 5 erkek genç ise kaçırılmıştır.

4: ██-██-1876: [GİZLENMİŞTİR] çiftliğinde tüm ailenin ayaklarına nal çakılı halde bulunmuştur. Aileden █ kişi sonradan öldürülmüştür.

5: ██-██-1876: [GİZLENMİŞTİR] eyaletinde siyahi kiliseleri, halkevleri, evler, dükkanlar yağmalanmış ve yakılmıştır. Bu propaganda sırasında 20 siyahi insan katledilmiştir.

6: ██-██-1883: [BU KAYIT RAPORU GİZLENMİŞTİR]

7: ██-██-1884: [GİZLENMİŞTİR] sokağında 150 siyahi insan kurşuna dizilmiştir.


Ek Belge 865-F: SCP-TR-177'nin öldürdüğü SCP personelleri:

(1): Mobil Görev Gücünden: Ajan ███ (öldü), Ajan █████ (öldü), Teğmen ███████ (öldü),
Er ███████ (öldü), Kıdemli Teğmen █████ (öldü), Er ████ (öldü), Çavuş █████ (öldü),
Çavuş █████ (öldü), Kıdemli BaşÇavuş ████████ (öldü), Yüzbaşı ████ (öldü)

(2): SCP Personelinden: Personel F-118 (öldü), Ajan ████ (öldü), Ajan ██████ (öldü), Personel F-042 (öldü), Personel F-72 (öldü), Ajan █████ (kayıp), Personel F-723 (kayıp), Ajan ███████ (öldü),

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License