DrZenachu

SCP-6.49-J

Obje Sınıfı: Apollyon

adsiz.jpg

SCP-6.64-J-1

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-6.49-J'in tüm kopyaları Site[Çıkarıldı]'da, içi 8 santimetre kalınlığında endüstriyel köpük dolgu kaplı bir kasa kapısının arkasında, yalıtkan bir ayakkabı kutusunun içinde bulunmalıdır. SCP-6.51-J ile test amaçlı etkileşime geçecek herkes SCP Vakfı Psikolojik Sağlamlık Testinden en az AA skoru almış olmak zorundadır.

Açıklama: SCP-6.43-J toplam beş yüz (500) parçadan oluşan ve 1861'den beri yürürlükte olan beş (5) Amerikan dolarlarından oluşan bir yığındır. Görünüş ve atomik yapı olarak sıradan Amerikan dolarları arasında hiçbir fark bulunamamış olmasına karşın doğaüstü özellikleri borsada gerçekleşen gerçek zamanlı olaylara göre ortaya çıkar.

SCP-6.43-J'nin SCP numarası; araştırmacılarımızın açıklayamadığı ve hala anlamaya çalıştığı bir sebepten ötürü, Amerikan dolarının o an piyasada geçerli olan Türk Lirasına göre sahip olduğu değere göre sürekli değişir. Bu değişimler tüm kopyalarn dünyadan izole olması durumunda bile gerçekleşecektir. Bu değişim geçmişte yaşanmış ta olsa; hem yazılı hem sözlü hem de görsel kaynaklar kendilerini SCP-6.47-J'nin o anki durumuna göre kendilerini güncellerler. Ancak bu değişimlerde olan büyüme hızı ve belgelemelerde en fazla 4000 SCP olabileceği gerçeği; SCP-6.47-J, 4000 üzeri rakamlara çıkması durumunda ne yapılacağına dair vakıf personellerini endişelendirmektedir.

SCP-6.45-J'nin anormal özelliklerinin ikincisi █████ Albayrak'ın (bundan sonra SCP-6.46-1 olarak hitap edilecektir) uyguladığı eylemler ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır (daha fazlası için kayıt girdisi-1 e bakınız). Ve bu vakfın derinlemesine yapılmış sınıflandırma sistemi için tehlike teşkil eden bir durum olduğundan 05-Konseyi tarafından kendisinin vakıf gözetimi altına alınması emri verilmiştir.

SCP-6.45-J-1 ne zaman Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini etkileyecek bir karar alsa. SCP-6.47-J %██ oranında artış göstermektedir. Bu durum 2007'de göreve gelmesinden itibaren Vakıf belgelerinde SCP-1.27-J olarak bilinen SCP-6.48'in, numarasının ██/██/2018 tarihi ile kat kat artmış olması ile kanıtlanmıştır.

[Kayıt Girdisi-1]

(SCP-6.49-J-1'in ekonomide yaptığı değişimleri açıklamaktadır)

SCP-6.50-J-1: Ülkemiz güçlü ve prensip sahibi yeni ve modern bir ekonomi modeliyle gücüne güç katacak!

(05-Konseyi Site[Çıkarıldı]'dan elde ettiği bilgiler doğrultusunda SCP 6.47'nın numarasının SCP-███-J olarak arttığını öğrendi.

SCP-6.46-J-1: Sıkı bir malit politika izlemeyi planlıyo…

(05-Konseyi Site[Çıkarıldı]'dan elde ettiği bilgiler doğrultusunda SCP 6.48'nın numarasının SCP-███-J olarak arttığını öğrendi.

SCP-6.46-J-1: İhracat ile nerede kazanç elde edebileceğimizin tespiti yapılacak.

(05-Konseyi Site[Çıkarıldı]'dan elde ettiği bilgiler doğrultusunda SCP 6.46'nın numarasının SCP-███-J olarak arttığını öğrendi.

(Bu noktada SCP-6.45-J-1, 05-Konseyinin emri ile kürsüden indirilir.)

[Kayıt Girdisi-1'in Sonu]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License