Ek Belge 145-T Deney Girdisi F93275-GV12/127
rating: 0+x

Deney Girdisi F93275-GV12/127

SCP-009-TR için SCP İnfaz Testi

██-██-████ tarihinden itibaren O5 yetkilileri SCP-009-TR'nin derhal yok edilmesini kararlaşmıştır. O5 yetkililerinin SCP-009-TR'nin aşırı agresif, tehlikeli ve düzgün muhafaza edilememesinden dolayı bu karar alınmıştır. SCP-009-TR'nin duvarlar arasından kaçmasından dolayı bu testler için özel bir oda tasarlanmıştır.Bu odada aynı SCP-009-TR'nin odası gibi önlemler alınmıştır. Fakat bu oda Site 19'da değildir ve etrafı tamamen bu manyetik alanlardan oluşmuştur. Bu özel bölge 10 kilometrekaredir ve etrafı duvarlar ile kapatılmıştır. Bu testler yapıldıktan sonra bu bölge SCP'lerin arenası olarak kullanılacaktır. Bu bölge Site 401'de bulunur. Başka bir O5 emri gelene kadar bu testler devam edecektir.


Madde #:SCP-682

İnfaz Testi Kaydı:Bu test SCP-009-TR'nin Site 401'deki arenasında yapılmıştır. SCP-682, kendine özel bir depoyla birlikte Site 401'deki arenaya bırakıldı. Depo uzaktan açıldı.

SCP-682, SCP-009-TR'nin varlığını hissetti. SCP-009-TR ışıklı bir ortamda olduğu için kimse tarafından görülemedi. SCP-682'de paranoya belirtisi başgösterdi. SCP-682, kulaklarını tıkıyor ve korkudan titremeye başlıyordu. SCP-682'nin kendi bilinci dışında bazı haraketler sergiliyor ve bazı ilginç dönüşümler içerisine giriyordu. SCP-009-TR, SCP-682'nin bilincine başarıyla girdiği gözlemlenmiştir. SCP-682 rastgele yerlere saldırıyor, kükrüyor ve SCP-009-TR'yi bulmaya çalışıyordu. SCP-682'nin acı çekmeye ve bilinç kaybına doğru ilerlediği görüldü. 4 saatlik bu sürede SCP-009-TR, SCP-682 ile fiziksel temasa geçmemiştir. SCP-009-TR, inanılmaz hızlı bir şekilde SCP-682'yi pençelemeye başlamıştır. SCP-682, SCP-009-TR'ye birçok kez saldırmış fakat bu saldırılar SCP-009-TR'ye etki etmemiştir. SCP-682, 18 saat boyunca çok büyük hasarlar almış ve yaklaşık %97'si yok olmuştur. SCP-682 en sonunda bağışıklık kazanmış ve ağzından ███████ mıknatısından yaklaşık 5 kat güçlü bir elektromanyetik alan püskürtmüştür. Bu püskürtme SCP-682'nin kükremesi ile birlikte gerçekleşmiştir. SCP-009-TR'nin duvarda izi çıkmış ve yere serilmiştir. SCP-009-TR, bu olaydan sonra yaklaşık 2 gün boyunca uyku halinde kalmıştır. SCP-682, tekrar iyileştikten sonra pençelerinede bu manyetik etkiyi vermiştir. Ayrıca pençelerinden bilinmeyen bir salgı da akıyordu. SCP-682, tekrar SCP-009-TR'ye saldırmaya başladı ve SCP-009-TR'nın ciddi hasarlar aldığı görüldü. SCP-009-TR, uyku modundan çıkmadı ve hasar almaya devam etti. SCP-682, tam SCP-009-TR'yi yok etmek üzere iken duraksadı ve yanına gidip birşeyler fısıldadı. SCP-682, eski paranoya belirtilerini gösterdi ve bayıldı.

SCP-682'nin bu kadar basit bir paranoyadan bayılmayacağını tahmin eden doktorlar SCP-682'yi kendi haline bıraktılar. SCP-682, tekrar depoya konuldu ve Site ██'a götürüldü.

Not:Çok yaklaşmıştık. SCP-009-TR'de, SCP-682'de ölebilirdi. Ama o lanet sürüngen yine bize oyun oynadı.
-Doktor ████


Madde #:

İnfaz Testi Kaydı:

Bu Sayfa Henüz Yapım Aşamasındadır!
Lütfen Sayfayı editlemeyiniz!
-XEBION

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License