SCP-TR-080-TASLAK

Nesne #: SCP-TR-080
Obje Sınıfı: Öklid
Özel Saklama Prosedürleri: ** SCP-TR-080 herhangi bir sıvı ile temasa geçmemelidir ve tüm gün gözetlenmesi gerekir. Eğer gözetlenmediğini anlar ise kaçmayı dener. Eğer bu SCP'nin odasına girmek isterseniz bu sıvı SCP hareket etmeye başlar ve üstünüze doğru gelmeye başlar ve sıvı size temas eder ise derinizi aşarak kanınıza bulaşır ve 5 dakika içerisinde bayılır ve eğer 10 dakika içerisinde tedavi edilmez ise kişi ölür.
Açıklama:** Bu SCP ██-██-███4 tarihinde bir hastanın kanından alınmıştır. Bu hasta ölmemiştir ve bu hastanında bir SCP olduğu düşünülüyor çünkü şuana kadar bu SCP ile temasa geçen veya bir şekilde kanına bulaşan herkesi öldürmüştür ve panzehirin bu hastada olduğu düşünülüyor ancak hasta kayboldu, MTF'ler tarafından aranıyor. SCP'nin bir virüs olduğu düşünülüyor. SCP toplamda ██ kişi öldürmüştür. Bu sıvıya SCP denilmeden önce █ günde 6 kişi öldürmüştür. 6. kişinin ölümü sonrasında MTF'ler ve █ doktor tarafından bir bardağın içine hapsedilmiştir. Site-24'e getirilinceye kadar doktorların yarısı ölmüştür. Tedavisi bulunamamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License