Her şeyi kesebilen bıçak

Herşeyi kesen bu bıçak Bir demiri çok ama çok hızlı bir şekilde keser hatta o kadar hızlıdır ki bir bıçağın bir meyveyi kesmesinden 3 kat daha hızlı demiri keser ve bu bıçakla herşeyi dilediğiniz gibi keser.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License