SCP-100-TR

Nesne#: SCP-100-TR

Obje Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-100-TR,yere doğru 4 katlı bir odada durmaktadır.Oda ilk katta 30 metreyken,her katta 5 metre azalmaktadır.Her oda boş olmalı ve sadece 5.seviye kart ile girilebilen kapılar bulunmalıdır.Kapı açıldıktan 28 cm sonra merdiven aşağı inmektedir,bu işlem son kata kadar devam etmektedir.İlk katta istisna olarak sadece odaları izleyen kamera monitörleri bulunmaktadır.İlk odadan önce ise güvenlik odası bulunur.Bu oda kamera monitörlerine sahiptir ve bu odada SCP-100-TR'yi sakinleştirecek olan maddeler için "gaz salım tuşları" bulunmaktadır.İlk kat karbonmonoksit,ikinci kat kükürtdioksit,üçüncü kat azotdioksin,dördüncü kat nörotoksin ile dolu olmalıdır.Gaz miktarı sadece üst düzey güvenlikler tarafından arttırılabilir,fakat gaz asla azaltılmamalıdır.SCP-100-TR,sadece 3 metrelik kırılmaz cam ile korunur.Camdaki minik boşluklardan oksijen 30 dakika arayla verilmelidir.Bunun dışında fazla zehirli gaz ölmesine,fazla oksijen ve yanıcı gazlar ise daha güçlü hale gelmesine sebebiyet verir.

Açıklama: SCP-100-TR,normal bir kastır. ile parçalar çıkarır ve farklı bir forma dönüşebilir.Gözlemlenmiş en hızlı dönüşümü kurt olarak 900 saniyedir.Genelde agresif bir forma bürünse de gerekli ortam sağlanarak uzuv halinde kalması sağlanabilir.Siyah renktedir.
███████,███'de çıkan bir yangında bulunmuştur.Bulunduğunda insan formunda bulunmuş olsa da birçok uzuvu olmadığı için hasar aldığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmış,ancak SCP olduğu anlaşıldığında Dr.████ ████ tarafından verilen bir emir ile hastane çalışanları ortadan kaldırılmıştır.

Deney A:

İlk deneyde hangi elementlere karşı tepkileri ölçülmüştür.Dönüşümünü humanoid olarak tamamlamıştır.İlk olarak hidrojen dolu bir konteynere koyulsa da hidrojen gelişimini hızlandırmıştır.Zehirli gazlar ise uzuv haline geri dönmesini sağlamıştır.Uzun süre maruz bırakıldığında kas haline gelmiş ancak hareketleri azalmıştır.Öleceği düşünülerek oksijen verilmiştir.
Deneyler sadece üst düzey bilim adamları tarafından yapılmalıdır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License