Dr. Treuan'ın Önerisi
rating: 0+x
51l2x7EzLfL._SY355_.jpg

Arkeolojik-Sismik Anomali-001

Anomali Kodu: Δ-001
Uyarı Varlık Dikkatli Taşınmalıdır.
Açıklama:
Nesne; 10 santimetre çapında, siyah bir yapıdır. Nesnenin içinde bilinmeyen şekilde hareket edebilen, parlak kahverengi bir varlık bulunmaktadır. Hareketleri neye göre yaptığı bilinmese de yapılan bazı hareketler ve yapının karşılığı aşağıda verilmiştir. Nesnenin hareketlerinin yapılan hareketler ile bağlantısı olduğunu göstermektedir.

Küreyi incelemek için görevlendirilen ekipler, küreyle uzun süreli temasta bulunan kişiler, olumsuz psikolojik problemler yaşadıklarını, bölge psikoloğuna rapor etti. Küre ile temas süresi, oluşan problemlere doğru orantılıdır. Küre bilim insasnları tarafından kimyasal-biyolojik ve fiziksel incelemeye alınmak üzere özel güvenlik prosedürleri ile korumaya alındı.

Özel Güvenlik Prosedürleri:

  • 20 cm3 boyutunda, kurşundan kasa,
  • Elektromanyetik Sinyal-Kesici alan,
  • Biyolojik geçirgenliği kesen koruma alanı
  • Üçlü-Güvenlik Kilitli kapı
Hareket Karşılık
Dr. Treuan sol el, işaret parmağı ile dokunur. Varlık Dr. Treuan'ın dokunduğu yerde yoğunlaştı.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License