Nesne Sınıfları

Nesne Sınıfı, varlıkların tehlikesini gösterir. 6 ana sınıf vardır. Bunlar dışında bazı SCP'lere özel sınıflar vardır. Ana sınıflar şu sınıflar şu şekildedir:

  • İblis: Zararı fazla ola , saklanması . Güçleri genelde çok yüksek/düşük ısı ile ilgilidir.
  • Yuri: Psişik güçleri olan, Çok garip yapıda olmasına karşı saklanabilecek SCP'lerdir. İnsanlığın yararına da zararına da olabilecek SCP'lerin Sınıflandırılma birimi.
  • Serqet: Anlık bir tehdit içermemesine rağmen uzun vadede çevresinde büyük zarara sebep olabilecek SCP'lerin sınıflandırılma birimi.
  • Kararsız: Ne yapacakları kestirilemeyen bir anda insanlığı, gezegeni, evreni tehdit ederken bir anda insanlığa, gezegene, evrene çok yararlı olabilen SCP'lerin sınıflandırma birimi.
  • Kozmogonik: Evren'in yaratılışı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan SCP'lerin sınıflandırılma birimi.
  • Oortik: Güneş Sistemi'nin oluşumu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan SCP'lerin sınıflandırma birimi.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License