Nesne Sınıfları

Nesne Sınıfı, varlıkların tehlikesini gösterir. 4 ana sınıf vardır. Bunlar dışında bazı SCP'lere özel sınıflar vardır. Ana sınıflar şu sınıflar şu şekildedir:

  • İblis: Şeytani SCP'lerdir. Zararı fazladır, saklanması zordur. Güçleri genelde çok yüksek/düşük ısı ile ilgilidir.
  • Yuri: Çok güçlü SCP'lerdir. Psişik güçleri vardır. Çok garip yapıdadırlar ancak saklanabilir. İnsanlığın yararına da zararına da olabilirler.
  • Serqet: Anlık bir tehdit içermemesine rağmen uzun vadede çevresinde büyük zarara sebep olabilecek sınıflandırması.
  • Kararsız: Ne yapacakları kestirilemeyen bir anda insanlığı, gezegeni, evreni tehdit ederken bir anda insanlığa, gezegene, evrene çok yararlı olabilen SCP'lere verilen sınıflandırma birimi.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License