Obje Sınıfları

Tüm anormal nesneler, varlıklar ve özel kapsama prosedürleri gerektiren olaylar bir nesne sınıfı ile atanır. Bir nesne sınıfı standart SCP şablonunun bir parçasıdır ve Saklama Zorluğunu ve Prosedürlerin Gerekliliğini gösterir. Evrende, nesne sınıfları kapsama ihtiyaçlarını, araştırma önceliği, bütçeleme ve diğer hususlar tanımlamak amacıyla da kullanılır. Bir SCP nesne sınıfı bir dizi faktör tarafından belirlenir, ancak en önemli faktörler zorluk ve onun saklama Koşuludur.


Birincil Sınıflar

Bunlar, SCP makalelerinde kullanılan en yaygın nesne sınıflarıdır.

Safe (Güvenli)

Safe sınıf SCPler, kolayca ve güvenli bir şekilde saklanılan SCPlerdir. Genellikle bu sınıf SCPler Vakıf tarafından yeterince iyi araştırılmıştır ve özel kaynak gerektirmezler. Bir SCPye Safe sınıfı verilmesi bu SCPnin tehdit içermediğini göstermiyor. Bazı SCPler ( Mesela SCP-001 ) Safe Sınıfı olmalarına rağmen Büyük tehdit oluştura bilirler.

Euclid

Euclid sınıf SCPler, Safe Sınıfa kıyasla daha zor saklama koşulları gerektiren SCPlerdir. Genellikle bu sınıf SCPlerin doğaları tam olarak bilinmez ve daha iyi araştırılmaları gerekir.

Keter

Keter sınıf SCPler son derece zor saklama koşulları gerektiren SCPlerdir. Bu sınıf SCPlerin saklama prosedürleri karmaşıktır. Keter Sınıf SCP, SCPnin tehlikeli olduğunu göstermez. Sadece çok zor ve maliyetli saklama koşulları gerektirir.

Thaumiel

Thaumiel sınıf SCPler genellikle Vakıf tarafından başka SCPleri saklamak ve neutralize etmek için kullanılır. Thaumiel sınıfı SCPlerin varlığı, onların konumları ve fonksiyonları en yüksek düzeyde sınıflandırılır ve mevcut durumu O5 Konseyi dışında birkaç vakıf personeli tarafından bilinmektedir.

Neutralized

Neutralized sınıfı şuan aktif olmayan ve ya neutralize edilmiş SCPlere verilir.

İkincil Sınıflar

Aşağıdaki nesne sınıfları, nesnenin birincil (veya eski) sınıflandırmasının ek alt sınıflarıdır.

Explained (Açıklanmış)

Explained sınıfı, Vakıf tarafından yeterince araştırılmış ve tam olarak öğrenilmiş SCPlere verilir. Explained sınıf SCPlerin ne yapa bildikleri, doğaları tam olarak öğrenilmiştir.

Decommissioned

Decommissioned sınıf SCPler genellikle Kıdemli Vakıf personellerinin geçmişteki istenmeyen makalelerini, bilgilerini silmek için kullanılırdı. Şu anda bu sınıf artık devre dışı.

Özel Sınıflar (Bazıları)

Maksur

Maksur Sınıf ( Şu anlık sadece SCP-001 ) Yarım Neutralize edilmiş ve ya Parçalanmış SCPye verilir.

Zeno

Orta dereceli Saklama gerektiren ve düşük tehdit içeren (Şu anlık sadece SCP-2005 SCPlere verilir.

Embla

SCP-001 ye ait olan bir sınıf. İlk 2 insan 2 ağaç olan Ask ve Emblanın yarattıkları 3 tanrı tarafından yapılmıştır. Emblanın hala mevcut olduğu Bölgeye (Ve ya SCPye) Embla sınıfı verilir.

53

Son derece dirençli, bilinmeyen güce ve doğaya sahip SCPlere verilir. (Şu anlık SCP-001

Yesod

SCP-001 e ait bir sınıf. O5 konseyinin yerleştiği lokasyona koyulmuş bir sınıf.

Non-Anomalous

SCP-001 e ait bir sınıf. Açıklaması Linkde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License