Ralncz'ın Önerisi
rating: 0+x
yeminler.png

"Yeminler"

Nesne #: SCP-TR-001

Obje Sınıfı: Öklid-Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-001-A (Doz), kilitli 1x2x1 metre metal bir kutuda tutulmalıdır. Dozun yenilenme başlangıç ve bitiş saatleri kayıtlara geçmelidir. Dozdan alan kişilerin anında akıl sağlığı sorgulanmalıdır ve 2 hafta boyunca gözetlenmelidir. Sonuçlara bağlı olarak kişi infaz edilebilir veya bırakılabilir. SCP-TR-001-B (Yeminler), her zaman karanlık bir odada tutulmalıdır. Yeminler'i hiç kimse göremeyecek şekilde tahta bir kutu içinde tutulmalıdır. Yeminler'i gören kişiler 2 hafta boyunca gözetim altında tutulmalıdır. Doz ve Yeminler, sadece deneyler için bir arada kullanılabilir. Dozdan etkilenmiş kişiler ne olursa olsun Yeminler'i okumamalıdır. Aynı şekilde Yeminler'i okumuş kişiler de Dozdan etkilenmemelidir.

Açıklama: Doz, 330 mL'lik cam bir şişe ve içindeki sıvıdır. Doz, beyaz renktedir ve yoğunluğu 2.2 g/cm3 'tür. Yapısında oldukça fazla nikotin, metilenoksimetamfetamin1 ve plazma bulunmuştur. Doz, şişesinden alındıktan 2 gün boyunca kendini yeniler. Bu yenileme süreci alınan madde miktarına bağlı olmaz. Şişe, nereden olduğu bilinmeyen bir şekilde Dozla tekrar dolar. Eğer Doz, şişeden alınıp 2 saat içinde kan yoluyla kullanılmazsa buharlaşır ve şişe yenilenmeye başlar. Şişe, normal camdan yapılmıştır ve Doz, sadece bu şişede kendini yenileyebilir. Bir kapağı yoktur. Doz, bu şekilde normal bir uyuşturucu gibidir.

Doz, kan yoluyla alınmadığı sürece kişide hiçbir uyuşturucu etki uyandırmaz. Etkilenen kişiler bilgisi olmasa bile Yeminler'i okumak ister, etrafına ve kendisine sadist bir şekilde saldırır, ani duygu değişiklikleri yaşar, daha fazla Doz ister. Bunların dışında kişi halsiz, güçsüz veya korkmuş hissedebilir.


Yeminler, Pyrro Petriv tarafından yazılmış 50 santim boyunda bir parşömendir. Kamera ile resmi çekildiğinde üzerinde kurumuş kırmızı boya olduğu görülür, ancak insan gözü ile bakıldığında boyalar kişinin anlayabileceği kırmızı harflere dönüşür. Parşömenin herhangi bir kısmı bir kişi tarafından görüldüğü anda kişi Yeminler'i okumak için açıklanamaz büyük bir istek duyarlar. Yeminler, bilinmeyen bir dil ile yazılmıştır, ancak gören her kişi yazıyı ana diline çevirebilmiştir. Yeminler, kişi tarafından sesli bir şekilde okunur. Kişi Yeminler'i okurken genellikle Yeminler'in doğru olduğuyla ilgili yorumlar yapar ve duygusal stres yaşar. Yeminler'i okumayı bitirdikten sonra kişi Yeminler'i sayıklamaya başlar ve bilgisi olmasa bile Doz'u kullanmak ister. Ortalama 3 hafta sonra ise kişi bilincini kaybeder. Bunun dışında herhangi bir şiddet eylemi görülmemiştir.

Yeminler:

( Yemini okumuş kişilerin ses kayıtlarından alınmıştır. Kişilerin yorumları silinmiştir.)

Yemin ediyorum ki;

 • Bana o lazım,
 • Bana daha fazlası lazım,
 • Ben işe yaramazım,
 • Ben değersizim,
 • Ben zayıfım,
 • Ben zavallıyım,
 • Ben umutsuzum,
 • Sen güçsün,
 • Sen yaşamsın,
 • Sen zevksin,
 • Sen korkusun,
 • Sen nefretsin,
 • Sen çılgınlıksın,
 • Sen gerçek kansın,
 • Ben ölüyüm,
 • Sen ölümsün.

- Pyrro Petriv

Not 1: İlk başlarda hiç kimseye Doz ve Yeminler bir arada verilmemiştir. Sonra deneklerin yoğun istekleri ve SCP-TR-001'nin doğasını keşfetmek isteyen araştırmacıların başvuruları üzerine deneyler yapılmıştır.

Deneyler:

Not 2: Yeminler ve Doz, kişinin öz güvenini çiğniyor. Kişilerin kan kütlesiyle kaplanmış hali, onların asıl zayıflıklarıdır, korkularıdır. Korktukları için Doz istiyorlar, onsuz yapamayacaklarını düşünüyorlar. Deneyleri yasaklıyoruz çünkü bu, normal bir uyuşturucudan daha büyük bir şey. Daha vahşi bir şey. - O5-TR-13

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License