scp-000

scp-000 mükkemel bi yokedicidir önüne gelen şeyleri eşya canlı farketmeden herşeyi yokeder sınıf keter ve bir kişi girerse kulakları sağır eden bir ses çıkarır 5 kişi girerse hepsini farklı şekilerde öldürür mesela birisini yer diyerinin aklını kaçırır diyerin asar diyerinide ezer gibi şeyler

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License