SCP-008-TR-TASLAK
rating: 0+x
s-04fdbc958d11b173281ea393bd771a003126a9dd.webp

SCP-008-TR odasında


Madde #:SCP-008-TR
Obje Sınıfı:Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri:SCP-008-TR, %10 derişime sahip hidroklorik asidin içinde muhafaza edilmelidir. Genelde 100 mL'lik hidroklorik asidin tahriş edemiyeceği bir bardağın içinde tutulur. SCP-008-TR'nin bu sistem içinde erimediği ve sakin kaldığı gözlenmiştir. Aynı zamanda hidroklorik asitten beyaz bir buhar çıkması gerekirken SCP-008-TR'nin bunu engellediği ya da emdiği gözlenmiştir. SCP-008-TR'nin ikinci odası daha vardır. Bu oda sadece test amaçlı kullanılır. Bu ikinci oda en az 5 metre kalınlığında zemine ve duvarlara sahip olmalıdır ve sürekli yenilenmelidir. SCP-008-TR'nin ilk odasına seviye 1 ve üstü personeller giriş yapabilir fakat SCP-008-TR'ye test veya araştırma dışında dokunmak yasaktır. SCP-008-TR'nin ikinci odasına ise sadece duvarı yenileyen ve temizleyen görevliler ve ayrıca test için gönderilen D sınıf personeller giriş yapabilir ve bu personeller dışında hiç kimse bu odaya giriş yapmamalıdır.

Açıklama:SCP-008-TR Kanada'da bulunmuştur. SCP-008-TR dış görünüş olarak fıstık çam kozalığıdır. Hatta ondan terk farkı içinde fıstık bulunmamasıdır. SCP-008-TR dokunulduğunda ya da neden olduğu çözülememiş bazı zamanlarda değişim geçirir. Bu değişim'i sadece çok kuvvetli asitlerin engel olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma en uygun asit %10 derişiminde 0.5 pHtaki hidroklorik asit idir. SCP-008-TR'nin bu değişimi esnasında SCP-008-TR-1 ve SCP-008-TR-2'ler oluşur.

10365CANLI_CAM_KOZALAKLARI.png

SCP-008-TR-2 uyuyor


SCP-008-TR değişim geçirdiğinde etraf 1'den 3 metre kalınlığa ulaşabilen podzol toprağa dönüşür. Dönüşümde sadece 1 kmkareye kadar olan varlıklar toprağa dönüşür. Değişim esnasında gönderilen bütün canlı denekler tamamen podzol toprağa dönüştüğü ve canlının şekli dışında bütün maddesel, kimyasal ve hayatsal özelliklerini tamamen kaybettikleri ortaya çıkmıştır. Otopsiler sonucunda canlıdan hiçbir dokuya veya DNA'ya rastlanılmamıştır. SCP-008-TR-2'ler podzol topraktan çıkan çam kozalağından bir deriye sahip bir çeşit hayvandır. 30cm ila 50 cm'e kadar ulaşabilen bu canlıların kolu bacağı veya kafası yoktur. Omurgalarıda yoktur. Ve dünya'da bu canlılara hiç rastlanılmamıştır. SCP-008-TR-2'ler her değişimde farklı sayıda çıkmıştır. Bazen hiç çıkmadığıda görülmüştür. SCP-008-TR-2'nin özelliklerine değinecek olursak SCP-008-TR-2'ler görünüş olarak çok kalın yılanlara benzerler. Uyuyacakları zaman kafalarını toprağa gömer ve etrafta çim çıkarırlar. Çok kısık sesli homurdamaları duyulmuştur. Konuşamaz ve zeka seviyesi düşük hayvanlar hiç saldırgan değil aksine sevimlidir. Sevilmeye, okşamaya ve oyun oynamaya bayılırlar. Tavşan kadar hızlı hareket ederler. Ayrıca Kafa yapısı olmamasına rağmen Kafaya benzeyen bir organı vardır. Buradan ses çıkarırlar ve bu kısmı toprağa gömerler ve uyurlar. SCP-008-TR-2 üreyemez veya üreme organı bulundurmaz yani cinsiyetleri yoktur. SCP-008-TR-2'ler SCP-008-TR tekrar dönüşüm geçirince uyumazlar ve metabolizmaları yavaşlar. SCP-008-TR-2'ler bu dönüşümün ardından en fazla 3-5 yıl yaşayabilirler.

SCP-008-TR-1 ise çok nadir ortaya çıkar. SCP-008-TR-1'ler çam ağacına benzeyen fakat çam ağacından farklı bir tür canlıdır. Zeki olduğu düşünülmekle birlikte sadece 2 kez görülmüştür. SCP-008-TR-1'ler SCP-008-TR-2'yi ağaç deliğine benzeyen kısımlarına sokarlar ve toprağın içine girip kaybolurlar. SCP-008-TR-1 ne kadar aranılsada sadece 2 defa görülmüş ve hızlı bir şekilde toprağın içine gömülüp kaybolurlar. Kayboldukları yerde de hiçbir iz, tünel veya ipucu bulunamamıştır. SCP-008-TR-1'yi gören kişi olursa derhal Doktor Norm'a bildirmelidir. SCP-008-TR tekrar dönüştüğünde eski haline geri döner ve bütün topraklar erimeye başlar. Toprağın ne kadar uzakta olması bu durumu değiştirmez.

Ek belge 529-F:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License