SCP-013-TR-Taslak
rating: 0+x
Jag.png

SCP-013-TR'nin bayrağı
(Islak olduğu için kurutulmuştur)


Madde #: SCP-013-TR
Obje sınıfı:Kaldırılmış Sınıf

Özel Saklama Prosedürleri:SCP-013-TR ortada olan bir varlık olmadığı için saklama prosedürü bulunmamaktadır. SCP-013-TR ile ilgili olan maddeler özel depolarda saklanmalıdır. Bu depolara seviye 5 ve üstü personeller erişim sağlayabilir.

Açıklama:SCP-013-TR, bir ülkedir. Adı dahil ülke hakkında çoğu şey bilinmemektedir. İlginç bir dilde yazılan 79 sayfalık bir kitabı vardır. Yakın tarihte olduğu için bulunan bazı maddelerin bu ülkeye ait olduğu düşünülüyor. Bu aletler genelde metalik aletler (yüzük, takı, taç vs.) veya bazı araç gereçlerden oluşmaktadır. (Kazma, silah, kürek vs.) En önemlisi ise bir bayrağının bulunmasıdır. Bulunan bütün maddeler yaklaşık 100-200 yıllık gibi eski ya da yeni yakın tarihlerde bulunmuştur. Araştırmalara göre bu maddeler yaklaşık 4500 yıl öncesine ait. Bu maddelerin çoğu Mariana çukurunun yakınlarında bulunmuştur.

Ayrıca kumaş, kağıt ve işleme maddelerin hatta yazının bile olması bilim adamlarını hayrete düşürmüştür. İlginç bir şekilde eski roma dili, eski yunanca, göktürk dili gibi oldukça eski ve kaybolan dillerin bu ilginç dille bağlantıları vardır. Sayılar içinde roma rakamları kullanılmaktadır. Kitabın yaklaşık %3'ü çevirilmiştir. İçinde devlet, tarım, hazine ve çoğu siyasi kavramlar bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin uzun zaman boyunca yıkılmamış bir imparatorluk olduğu ve bir felaket sonrası dağıldığı yazılmaktadır. Krallar ve bazı özel isimlerin kitapta bulunmaması ve birkaç sayfanın koparıldığı fark edilmiştir. Ülke ile ilgili bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Mariana, ülkenin yüzölçümü 58 milyon kilometrekare, ülkenin nüfusu 17 milyon. O yıllardaki insan nüfusunun oldukça yüksek nüfusa sahip olması ve yüzölçüm olarak dünyada tarihindeki en büyük ülke olması ve Mariana çukuru'nun yakınlarında bu bayrağın bulunması gibi mantıksız olaylar bu kitapta yazmaktadır. En ilginci ise o yıllarda hiçbir doğa olayının veya felaketin yaşanmamış olmasıdır.

Voynich_Manuscript_156.jpg

SCP-013-TR'nin kitabından birkaç sayfa

yapay-zeka-tuhaf-ve-gizemli-el-yazmasi-voynichi-cozdu3.jpg

SCP-013-TR'nin kitabından başka bir sayfa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License