SCP-014-TR-TASLAK
rating: 0+x
Hallway_copy.jpg

SCP-014-TR'nin fotoğrafı


Madde #:SCP-014-TR
Obje Sınıfı:Öklid

Özel Saklama Prosedürleri:SCP-014-TR 3 katmanlı bir odada muhafaza edilir. Bu katmanlar birebir aynıdır. Bu katman aşırı sert metal alaşımlardan oluşan yaklaşık 2 metre kalınlığında duvar ve arkada hareketli pistonlar ile bu duvar incelmeye başladığında otomatik olarak yineleniyor. Bu metal alaşımdan oluşan duvarlar sürekli stoklar halinde otomatik pistonun yakınındaki mekanizmada depolanmalıdır. Bu mekanizma duvarları otomatik pistonun önüne getirir. Bu katman daha büyük ve oranlı şekilde büyüyerek 3 katman oluşturur. Toplam 20 metreküpten oluşan bu odadan kaçış halinde 4 acil durum kapısı kapatılacak. Bu kapılar nanoteklonoji ile 50 katmanlı metal alaşımlardan oluşan 5 metre kalınlığındaki kapılardır. Bu kapılardan içeriye en aşındırıcı asitler dökülür. Bu kapılar bu asitten etkilenmez. Bu düzenektende SCP-014-TR kaçarsa Site'daki bütün MTF'ler olay yerine intikal etmeli ve ellerinde metal alaşımlardan oluşan kalkanlar olmalıdır. SCP-014-TR'nin zayıf noktası bulunana kadar bu düzenek muhafaza prosedürü olarak kalacaktır. Ortaya atılan bütün fikirler dikkate alınacaktır. SCP-014-TR'nin odasının yakınındaki SCP-014-TR ile ilgili araştırmaları yapıldığı odaya seviye 5 ve üstü erişim sağlanabilir.

Açıklama:SCP-014-TR, Mısır'ın Sina bölgesinde bulunmuştur. Deniz seviyesi'nin 86.6 metre altında tabuta benzeyen bir çeşit ahşap altın süslemeli bir kutu'nun içinde bulunmuştur. SCP-014-TR'ye tam oranlı olan bu kutunun içinde SCP-014-TR ve onun altında kırmızı kumaş ve pamuklar bulunur. SCP-014-TR'nin şans eseri bir kazı sebebiye bulunmuştur. Bu kutuyu birçok kişi açmaya çalışmış fakat açamamıştır. Bu kutuda manyetik ve tam ayarlı gereken ███,██ volt elektrik ile açılan ilginç bir kilit sistemi bulunuyor. SCP-014-TR'yi kumaşlarla, pamuklarla, kırmızı renkli maddeler ile, ahşaplar ile, altınlar ile, topraklar ve kumlar ile, aynı kilit mekanizmasına sahip birkaç çeşit mekanizmalar ile muhafaza edilecek birçok oda tasarlanmıştır. Fakat hiçbiri işe yaramamıştır. Bulunduğu kutuda da muhafaza edilememiştir. Bu ana kadar o kutudan nasıl çıkmadığı bilinmemektedir.

SCP-014-TR, humanoid bir varlıktır. SCP-014-TR, ayna gibi oldukça parlak kristali andıran bir maddeden oluşuyor. Dünya'nın başka hiçbir yerinde bu maddeye rastlanılmadı. Bu madde oldukça homojendir ve tanecikleri birbirlerine o kadar yakındır ki aradaki boşluk hiçbir mikroskop ile görülemedi. Bu madde oldukça parlak, ayna kadar net görüntü yansıtan ve çok sert yapıdadır. Maddede renk pigmenti bulunmamakla beraber alınan bütün bu sonuçlar SCP-014-TR'nin bıraktığı ufak kırıntılardan elde edilmiştir.

SCP-014-TR insanı andıran bir şekile sahiptir. Hiçbir canlılık organı veya cinsel organı bulunmamaktadır. SCP-014-TR 2.79 metre boyundadır ve yaklaşık yarım ton ağırlığındadır. SCP-014-TR hareket potansiyeline sahiptir. Çok yavaş veya çok hızlı hareket eder. Bazende hareket etmez. SCP-014-TR'nin hareket hızının sınırları bilinmiyor. SCP-014-TR canlıları fark edebiliyor, tehdit unsurlarını algılayabiliyor, en sert metal alaşımları bile hiçbir çizik oluşmadan parçalayabiliyor ve ayrıca yapılan engelli koşuları ve IQ testlerini her zaman başarıyla tamamlıyor. Bilinçli bir varlık olduğu düşünülüyor fakat kanıtlanamadı. Çoğu doktor bu varlığın aşırı zeki olduğunu söylüyor fakat bilinçli bir varlık olduğu kanıtlanmadığı için bazı doktorlar bunu reddediyor. SCP-014-TR'nin hareketleri çok belirsiz ve öngörülemez. Kurşun geçirmez vücut yapısı ve göz alan parlaklığı nedeniyle MTF'lerin SCP-014-TR üzerinde hiçbir etki sağlayamamaktadır. Lazerler, patlayıcı maddeler, kurşunlar ve SCP-014-TR'ye doğru giden çoğu madde yansımaktadır. Bütün canlılar için tehlike arz etmektedir hiçbir şekilde yakınına yaklaşılmamalıdır. Kristal çakışması ve sürtünmesi gibi ses çıkartır fakat konuşamaz. Nasıl hareket ettiği ve etrafını fark edip saldırdığı bilinmiyor. Ayrıca SCP-014-TR'nin güç ve hareket potansiyelinin sınırları bilinmiyor. Çoğu doktor bu nesnenin sınıfının keter olması gerektiğini savunmuş ve belgeler ile O5 konseyine sunulmuştur.O5 konseyi bu kararı reddetmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License