SCP-015 deneme
rating: 0+x
MP5k.JPG

SCP-127.]]

Madde #: SCP-127

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-127 türünün normal ateşli silah çeşitlerinden daha zararlı sayılmaz ancak olağanüstü özellikleri yüzünden silah kullanılmadığında Kasa 7-C içerisinde kalsiyum ve protein açısından zengin suda asılı halde bulundurulacaktır. Şu an,Sadece SCP-127'ye görevlendirilen araştırma ekibin erişim izni vardır.

Açıklama: SCP-127,ilk bakışta, normal bir MP5K hafif makineli silah gibi görünüyor. Testler ortaya çıkarttı ki dış çelik kabuğun haricinde, silah organik ve canlıdır.Başlangıçta silahın mermileri insan dişine benzetildi ancak "Mermiler"in DNA testi dünyadaki hiçbir canlı ile eşleşmemiştir.

SCP-127'nin iki ayarı vardır: yarı-otomatik ve tam-otomatik (iki ayar arasındaki geçişte bir inilti sesi duyulabilir). Silahın "şarjörü" tükendikten sonra (genellikle 60 mermi).Yeni mühimmat tedarik etmek 3-5 gün sürer. Şarjör çıkarma girişimleri başarısızlık ile sonuçlandı— öyle görünüyor ki silaha kalıcı olarak bağlı

SCP-127 şu anda çoğaltılamaz gibi görünüyor (taramalar görünür bir üreme organı tespit edemedi) ve su, kalsiyum ve proteinden başka besin öğesi gerektirmez.

SCP-127 Bay James'in evinde bulundu █████████████. Bay █████████████ Kasım 17, 1991 gecesi kalp krizi geçirerek ölmüş halde bulundu.Sorgu yargıcı raporları Bay █████████████ 8 Kasım sabahında öldüğünü söylüyor. Ama bir haftadan daha uzun süre kaybolarak fark edilmedi.Ölümüne yol açacak herhangi bir karmaşa ya da olağanüstü bir durum tespit edilmedi.Geniş silah koleksiyonundan dolayı FBI ve ATF silahları toplamak için haberdar edildi. SCP-127 test ve kategoriye ayırma sırasında keşfedildi ve SCP Ajanları tarafından el koyuldu.

[[div class="footer-wikiwalk-nav"]]

« SCP-126 | SCP-127 | SCP-128 »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License