Nehrin Kızı

Nesne: SCP-037

Nesne Sınıfı: Euclid Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-037 kesinlikle sıvı maddelerden uzak tutulmalıdır. SCP-037 kendisi ve onu görenler dahil sıvı formlu maddeler ile herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmamalıdır. SCP-037'nin hücresine sadece Dr.█████'nın girmesine izin verilir. Dr.█████ dışındaki üst düzey personel de özel koruma prosedürünü uygulamak zorundadır. SCP-037 kendi özel hücresi ve ESB( Etkin Saklama Bölgesi ) dışına çıkamaz.

Açıklama:SCP-037 ilk olarak █████ Çölünde tamamen buz tutmuş bir nehrin içinde görülmüştür. Bölge sakinleri SCP-037'nin bulunuduğu nehirden geceleri bir kaç insansı varlığın çıktığını ancak bu varlıkların tamamen saydam oldukları belirtilmektedir. SCP-037 dış görünüş olarak 20-25 yaşlarındaki bir kadını andırır ancak kendisi ile iletiime geçildiğinde telepati yolu ile konuşarak ██████████ yaşında olduğunu söylemiştir. SCP-037 genel olarak hücresinin ortasında kolları açık vaziyette havada durur. SCP-037'özel bir tetikleme olmaksızın gözlerine bakan herkesi o an oluşturduğu bir su birikintsine çeker( su birikintisinin nasıl oluştuğu hala bilinmiyor ) ve boğulmalarını sağlar. SCP-037'ye eğer bir saldırı durumu söz konusu ise saldıran kişiyi █████ başlar ve vücudunu █████ . Bu sebepten ötürü hücresine sılahlı üst sınıf personel ve Dr.█████ dışındakilerin girmeleri yasaktır.

Deney-1: D.sınıfı personellerden ███████████████ ile yapılan deneyde( kendisine SCP-037-1 şeklinde hitap edilecektir) SCP-037-1 hücreye atılmıştır ve SCP-037 onun çenesinden kavrayıp kafasını █████ ardından vücudunu kendi oluşumu olan sıvı göletinin içine çekmiştir. Deney günü akşamı SCP-037'nin bulunduğu nehirden kafası olmayan insansı bir varlık çıkarak █████ Çölündeki █████ uçurumundan atlamıştır. Uçurumun altındaki ağaçlık kısmı tamamen radyoaktif madde ile kaplayan varlığın SCP-037-1 olduğu düşünülüyor.

Deney-2: SCP-037 ile iletişim kurması için gönderilen ████████████ isimli D.Sınıfı personeli onunla konuşmuştur ve üzerindeki kayıt cihazına kaydetmiştir. Konuşma şu şekildedir:

██████████:Hey sen lanet kadın beni anlayabiliyor musun?
SCP-037: Elbette ██████████ seni tabii ki anlayabiliyorum.
██████████:(kontrol kamerasına dönerek) Adımı siz mi söylediniz neden neden adımı biliyor.
SCP-037: (Adama yaklaşarak ve kafasından tutarak) beni dinle seni küçük insan tohumu ben senin anlayamayacağın bir zamandan ve tasgir edemeyeceğin bir yerden geliyorum ve o yerde senin neslini kendi ellerimle öldürdüm işte bu sayede senin adını biliyorum ve karının yani █████'nın evinin neresi olduğunu biliyorum.

Ses kaydındaki çığlıkların ardından SCP-037-1'e olanların aynısı ██████████'de olmuştur SCP-037 Euclid sınıflandırması için uygun bulunmuştur. Deneyden sonra ██████████'nın karısı █████'nın evine araştırma ekibi yollanmış kadın ve iki çocuğunun evde parçalanmış şekilde bulunduğu belgelere geçmiştir.

██/██/20██ tarihindeki güvelik ihlali sonucu: SCP-037 kaçmayı başarmıştır. Kendisi ile ilgili ██/██/20██ tarihine kadar herhangi bir bulguya rastlamamıştır. Ancak ██/██/20██ tarihinde SCP-037'nin bulunduğu blölgede 10km çapındaki herkes parçalanmış ve kafaları ██████ bir kaç ceset bulunmuştur. Ayı tarihte ██████ Uçurumunda %260 oranında radyoaktif faaliyet gözlemlenmiştir. SCP-037'nin sebep olduğu düşünülen radyoaktivitelerde Uçurumda bulunan ve 150m çapındaki delikten (Nesneye SCP-037-2 şeklinde hitap edilecektir) SCp-037-2 tamamen katrandan oluşan ve içine girn canlı formlarını birer birer yutan bir portal olarak düşünülmektedir.

██/██/20██: Bu tarihte SCP-037-2'nin bulunduğu alan patlatma yolu ile kapatılmış ve giriş çıkışlar engellenmiştir.

Ek-01: SCP-037'nin kendi paralel boyutuna geçtiği düşünülmektedir. Aksi kesinleşene kadar SCP-037-2 toprakla kapalı vaziyette SCP-037'nin çıktığı nehir ise gözetim altında tutulacaktır.

Ek-02: DR. K████x'in raporu: SCP-037 tamamen bir kitle imha varlığıdır kesinlikle toplumdan uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde çok fazla zayiat ve can kaybı meydana gelebilir radyoaktivite sonucu ortaya çıkan bölgede Çelik kapan Prosedürü uygulanmalıdır. Gösterdiğim sebeplerden ötürü SCP-037'nin Euclid yerine Keter sınıfında yer almasını talep ediyorum.

Sınıf değişikliği talebi kabul edildi artık SCP-037 Euclid yerine Keter olarak belgelere geçecek( Tüm kurul tarafından onaylanmıştır)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License