SCP-TR-099

Madde #: SCP-099-TR

Nesne Sınıfı: İblis

Treuan-099 Proje Protokolleri:

Dini Protokoller: Projeye dahil tüm personel, 3 İbrahimî Dinden birine dahil olmalı, bu dinlerden birinde iyi bilgiye sahip olmalı, Kur'an, İncil, Tevrat yada Zebur'u hayatında en az bir (1) kez baştan sona okumuş olmalıdır. Ayrıca Kur'an'daki korunma duası olarak geçen Nas ve Felak surelerini ezbere bilmesi gerekmektedir. Varlık kaçmaya çalışırsa bütün tesiste 4 Kutsal kitaptan biri okutulacaktır. Bu varlığı rahatsız ederek gücünü en aza indirecektir. Tutulduğu sitenin içinde en az 30 MGG Epsilon-9 personeli bulunmalıdır.

Personel Gerekliliği ve İtaat Protokolleri: SCP-TR-099'a atanmış her personelin tesise girmelerine izin verilmeden önce ağır psikolojik testten geçmeleri gerekir. Bireylerin Milgram İtaat Sınavında en az 72 puan almaları, vakfa, Dr. Treuan'a, Dr. Nano'ya ve projeye karşı kesin bir şekilde sadakatli olmaları gerekir. Ayrıca bölgeye atanacak personellerin herhangi bir zihinsel-sinirsel hastalığa sahip olmamalıdır.

Disiplin ve Giyim-Kuşam Protokolleri: Treuan Foxtrot-Uniform Projesi'ne atanan tüm personeller, üniseks tasarlanmış, rahat, genel yaralanmalardan koruyacak özel bir kumaştan imal edilmiş bir üniforma ve yüksekten düşmeye karşı koruyacak özel ayakkabılar giymelidir. Proje dahilinde hiç kimse gerçek ismini kullanmayacaktır. Herkesin kendine has kod isimleri olacaktır.

Psikolojik-Zihinsel Protokoller: SCP-TR-099-A’nın zihin ele-geçirme yöntemlerinden korunmak için, odaya girecek personel özel gözlükler takmalıdır. O5-7'nin emri ile, 07/08/2018 tarihinden itibaren testler yasaklanmıştır. SCP-TR-099-A'nın insanları kolay ikna etme yeteneğini kullanarak, kendisini acındırarak ve "NON" adlı bir varlıktan bahsederek insanları çelişkiye düşürüp kendisini tahliye ettirmeye çalışır. SCP-TR-099-A'ya inanıp, onu bölgeden kaçırmaya çalışan personel, bu niyeti sezildiğinde anında infaz edilip kayıtlardan silinecektir. Varlığın yaratabileceği psikolojik sorunlardan korunmak için varlık gözlemlendikten sonra gözlemcinin hafızası, isterse [VERİ GİZLENDİ] kullanılarak SCP-TR-099 hakkındaki olaylardan temizlenecektir. Fakat personel projeden ayrılmak isterse proje hakkında tüm bilgiden hafızası temizlenecektir.

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-TR-099-A, taşınma ve deneyler haricinde; ana konteyner 5 m3 hava geçirmez, içten dışa doğru 10 cm çelik, 3 cm hiperelmas, 1 cm titanyum ve 0,5 cm grafen ve 5 cm çelik kaplı bir küp hücrede saklanacaktır. Herhangi bir çatlak veya delik için günlük kontroller zorunludur. SCP-TR-099-A'nın odasında ısı kontrolü için diğerlerinde oluşabilecek bozulma ihtimaline karşı 10 adet kalorimetre cihazları, ve yine aynı sebep için 10 adet dijital termometre bulunmalıdır. Ayrıca SCP-TR-099-A'nın odasına kamera koyulması yasaktır, bu sebeple güvenlik personeli, SCP-TR-099-A'nın hücresinin içinde olup olmadığını anlamak için önceden kurulmuş basınç sensörleri ve lazer dedektörlerini kullanacaktır. SCP-TR-099'un odası, elektro-mıknatıslar ve süper iletkenler kullanılarak herhangi bir duvardan 150 cm uzakta tutulmalıdır. Ana konteynerin tavanında 30 cm2'lik bir ızgara bulunmaktadır. Bu ızgaranın amacı, Dr. ██████'ın yaptığı özel karışım olan [SİLİNMİŞ BİLGİ]yi, yangın ihtimallerinde dış odanın içine salındıktan sonra ana konteynere girmesi içindir.

SCP-TR-099'un kendisi taşınamadığından etrafı 1 km ötesinden duvarlarla kapatılarak güvenliği sağlanır. Bölgede araştırmalar devam ederken, araştırmada bulunan herşey; O5-S ve O5-TR ekiplerinin isteğine göre araştırması ve konumlandırılması sağlancaktır. SCP-TR-099'a açılan kapı güçlendirilmiş çelikten yapılmış olup bir elektronik-kilit mekanizmasına sahiptir.

Taşıma Prosedürleri: SCP-TR-099-A, odasından taşınacağı zaman:

  • Süperiletkenler ısıtılarak konteyner hareketli platform üzerine indirilecektir.
  • Hareketli platform, odadan çıkarılarak düz bir koridordan geçirilip dış alana çıkarılır.
  • Hareketli platform önceden hazırlanan kamyonla birleştirilip transfer başlatılır.
  • Transfer tamamlandığında platform kamyondan ayrılır.
  • Platfform düz koridordan tekrardan aynı sistemin olduğu bir odaya getirilir.
  • Süper iletkenler çalıştırılır.

Açıklama: SCP-TR-099, Treuan Olayı'nın (Ek-1'e bakınız.) ardından ZetLabs Anonim Şirketi'ne verilen isimdir. Bölgedeki demonik hareketleri kontrol altına almak için "Şeytan Katili" kod adlı personel atanmıştır. Bölge yer altında oldukça büyük bir bölüme sahiptir. Araştırmalar devam etmekte.

SCP-TR-099-A, ZetaLabs'ın -28'inci katında bulunmuştur. Varlık, yaklaşık 3 metre boyutundadır. Varlığın bacakları bulunamamaktadır. Bacaklarının olması gereken yerde çok yüksek ısıda, ateş gibi görünen bir küre bulunmaktadır. Varlığı ele geçirilişi hakkında tüm belgeler yok edilmiştir. Varlığın özellikleri tam olarak bilinmese de, pyrokinezi, telepati, nekrokinezi gibi güçlere sahip olduğu bilinmektedir. SCP-099-TR-A İle hiçbir sözel iletişime izin verilmemektedir. Bütün iletişim denemeleri O5-TR-YA Konseyi’nin üçte ikisi tarafından onaylanmalıdır. İhlal etkinlikleri ve deneyler dışında.


Ek-1 (ZetLabs)

Tarih: ██/██/██25
Sonuç: █K senaryo. NGK kullanılarak engellendi
Olay: ZetLabs, 19██ yılında kurulmuş bir anonim şirkettir. Kurulma amacı; petroloji, sismoloji ve jeoloji ile ilgili çalışmalar yapmaktı. Fakat daha sonradan, paleontolojik-sismolojik anomalileri araştırmaya başlayıp, bunları halka yaymaya çalıştı. Vakıf bunu biraz engelledi.

Ancak ██/██/██08 yılında buldukları, küre şeklinde bir obsidyen taş inceledikleri en tehlikeli şeydi. Bu varlık [Erişim Engellendi]. Bu olay Vakıf tarafından [Erişim Engellendi] yolu ile engellenmiş oldu.

Ek-2 (Güncelleme)
Eğer SCP-TR-099-A kapsama prosedürlerine karşı gelmeye çalışıp insanların aklını çelmeye kalkışırsa:

a) Proje dahilinde kullanılan kapsama prosedürlerini daha insancıl bir hale getiriniz

b) Prosedürlere kesinlikle uyarak karşı gelen personele A sınıfı amnestik kullanarak duygularının eski hale getirirlmesi.

Dr. Nano

Ek-3 (Karar)

İlk mümkün olan anda İkinci seçeneği gerçekleştirin.

Dr. Treuan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License