SCP-TR-100

DİKKAT:Level 4 Onayı Gerekli

Erişmeye çalıştığınız dosya sadece Seviye 4/2000 izni ile personel için kullanılabilir. Bu boşluk genel 4. seviye güvenlik protokolüne dahil değildir.


Bu noktadan sonra eğer rütbeniz Level 4 ve üstü değilse sorgulanacaksınız eğer bu bilgilerde bir açıklık görülürse, tüm personeller sorgunlanacaktır eğer problemi çıkaran sizseniz veya başkası, personel vakıftan atılabilir.


Madde#SCP-100-TR
Obje Sınıfı:Euclid

Özel Saklama Prosüdürleri:SCP-100-TRnin fikir anormali olmasından dolayı, herhangi bir saklama prosüdürü yoktur, SCP-100-TRnin anormal etkenleri sadece deneylerle gözlemlenebilir (Açıklama kısmına bakınız)

Açıklama:SCP-100-TR O5-1-TR tarafından fikir atılmış bir anormaldir, SCP-100-TR gerçeklik anormalisidir mandela etkisi ve benzeri etkenler Dünyada ve medyada fikir konusuyken gerçekten olma ihtimali düşünülerek birkaç deney yapıldı

insanı öldürücü özelliği bulunan bu virüs insanlardan korunmalıdır virüs ilk önce bulaşıcıdır ilacı zor bulunur nefes yolunu kesebilir

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License