SCP-127

Madde #: SCP-127

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Muhafaza Prosedürleri: SCP-127 türünün normal ateşli silah çeşitlerinden daha zararlı sayılmaz.Ancak,Olağanüstü
özellikleri yüzünden silah kasa 7-C kullanılmadığında ve kalsiyum ve protein açısından zengin suda asılı halde
bulundurulacaktır,Şu an,Sadece SCP-127'ye görevlendirilen araştırma ekibin erişim izni vardır.

Açıklama: SCP-127,ilk bakışta, normal bir MP5K hafif makeneli silah gibi görünüyor. Testler ortaya çıkarttı ki
dış çelik kabuğun haricinde, silah organik ve canlıdı r.Başlangıçta silahın mermileri insan dişine benzetildi.
Ancak,"Mermiler"in DNA testi dünyadaki hiçbir canlı ile eşleşmemiştir.

SCP-127'nin iki ayarı vardır: yarı-otomatik ve tam-otomatik (iki ayar arasındaki geçişte bir inilti sesi duyulabilir).
Silah'ın "şarjoru" tükendikten sonra (genellikler 60 mermi).Yeni mühimmat tedarik etkmek 3-5 gün sürer.
Şarjoru çıkarma girişimleri başarısızlık ile sonuçlandı— öyle görünüyorki silaha kalıcı olarak bağlı

SCP-127 şu anda çoğaltılamaz gibi görünüyor (taramalar görünür bir üreme organı tespit edemedi) ve su, kalsiyum ve
proteinden başka besin öğresi gerektirmez

SCP-127 Bay James'in evinde bulundu █████████████. Bay █████████████ Kasım 17, 1991 gecesi kalpkrizi geçirerek ölmüş halde bulundu.
Sorgu yargıcı raporları Bay █████████████ 8 Kasım sabahında öldüğünü söylüyor. Ama bir haftadan daha uzun süre kaybolarak fark edilmedi.
Ölümüne yol açacak herhangi bir karmaşa ya da olağanüstü bir durum tespit edilmedi.Geniş silah koleksiyonundan dolayı,
FBI ve ATF silahları toplamak için haberdar edildi.SCP-127 test ve kategoriye ayırma sırasında keşfedildi,
ve SCP Ajanları tarafından el koyuldu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License