Scp-2005

Scp-2005

Bir Kağıta Benzemektedir.

Bu Kağıt Herhangi Birşey Yazıldığında O şey gerçek Olur

Ve sadece 3 hakkı vardı Bu 3 hak Bittiğinde Kağıda Yazan Kişi Ölür

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License