Scp-21987

Özel saklama prosedürleri : geniş bir odada tek başına ve kimsesiz bırakılmalıdır. Aksi takdirde kötü şeyler olabilir.

Açıklama: Scp-21987 karton kutu şeklinde bir scp dir. Scp-21987 ile temasa geçen veya 10 cm den fazla yaklaşan kişi hipnoz olur ve karton kutunun içerisine girer. Dr.•••• nin raporlarına göre d sınıfı bir kişi scp-21897 ile temasa geçtiğinde hipnoz olup kutunun içerisine girmiştir. Güvenlik görevlileri kutunun içerisine baktıklarında şahıs kayıptır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License