SCP-2222-TR-TASLAK
rating: 0+x
disc.png

SCP-2222-TR.

Nesne #: SCP-2222-TR

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2222-TR, her zaman standart bir DVD kutusunda bulunmalıdır. SCP-2222-TR test dışında asla iki çekirdekten daha fazlasına sahip olan işlemcili bir bilgisayara kurulmamalıdır. SCP-2222-TR ile test yapmak isteyen personel en az iki (2) adet 3. Seviye personelin iznine sahip olmalıdır. Testler bittikten sonra oluşan SCP-2222-TR-1 imha edilmelidir.
SCP-2222-TR ile etkileşime geçmek isteyen veya bir bilgisayara kurmak isteyen izinsiz personel zorla durdurulur.

Açıklama: SCP-2222-TR içerisinde Windows 10 İşletim Sistemi kurulumu bulunan bir DVD'dir.

SCP-2222-TR'nin ilk bakışta hiçbir anormal özelliği yoktur. Dosya tarama ile taranmış, ve normal bir Windows 10 kurulum dosyası ile karşılaştırılmıştır ve hiçbir fark görülmemiştir.
Lâkin, eğer SCP-2222-TR bir bilgisayara kurulursa dört (4) hafta sonra bilgisayar imha edilmezse SCP-2222-TR-1 oluşur.
SCP-2222-TR-1 kendisine bağlı bir ses donanımı olmasa bile konuşmaya başlar SCP-2222-TR-1 ██ farklı dilde iletişim kurabilir.
SCP-2222-TR-1 oluşumunun ilk üç (3) gününde oldukça sıcakkanlı ve dost canlısıdır. Fakat dördüncü (4.) günden itibaren etrafında gördüğü insanlara hakaret etmeye başlar. Beş (5) gün sonra ise etrafındaki insanları "içindeki" [VERİ SİLİNDİ]'ye çekeceğini söylemeye başlar. SCP-2222-TR bunu söyledikten sonra etrafındaki insanlardan kendisine dört (4) adet kablolu bilgisayar faresi bağlamalarını ister. Eğer bu isteği gerçekleştirilirse SCP-2222-TR-1 bu isteğini gerçekleştiren kişiye teşekkür eder ve ekranında bir gülücük (:)) işareti belirtir.
Bu aşamadan sonra SCP-2222-TR-1 kendine bağlanan cihazları uzatarak bu kişiyi kendine çeker, bağlanan cihazların kabloları kişiye ulaşacak kadar uzun olmasa bile SCP-2222-TR-1 bir şekilde bu cihazların kablolarını zarar vermeden uzatabilir. Eğer bu kişi SCP-2222-TR-1'e dokunursa artık geri dönüşü yoktur. SCP-2222-TR-1'e maruz kalan kişi SCP-2222-TR'nin içine çekilmeye başlar hiçbir dıştan müdahale bunu durduramaz. SCP-2222-TR-1 kişiyi içine çektikten sonra ██ dakika boyunca █████ sesleri çıkartır. SCP-2222-TR Olay TDS-98195'den sonra kırmızı renk almıştır. (Ek Belge TR-2222-B'ye bakınız.)


Ek Belge TR-2222-A: SCP-2222-1 ile oluşumundan sonraki ikinci günde kaydedilmiş bir konuşma.

<Kayda Başla>

SCP-2222-TR-1: Nasılsınız Doktor?

Dr. ██████: Gayet iyiyim, sana birkaç sorumuz olacak.

SCP-2222-TR-1: Sorulara bayılırım! Hadi başlayalım Doktor!

Dr. ██████: İçinde herhangi bir boyut ya da [VERİ SİLİNDİ] bulunuyor mu?

SCP-2222-TR-1: Evet! Bundan üç gün sonra hepinizi içimdeki [VERİ SİLİNDİ]'ye tıkacağım!

Dr. ██████ : (Odayı terk eder)

<Kaydı Bitir>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License