SCP-8005

İtem # SCP-8005

Tehlike Seviyesi: Keter

Özel Korunma Alanı:150x64 lik bir alanda tutuluyor büyük alanlarda daha rahat oluyor

Anlatımı:Şuanda SITE-401'de Özel Korunma alanına en az 2 MTF 1 Class D girmelidir çünkü MTFlerin iyileştirme ilaçları ve iğneleri SCP-8005'i sakinleştiriyor Eğer HERHANGI biri onun yanına yaklaşırsa veya ona dokunursa herhangi birşeyle o senin beynini kontrol etmeye başlar kendi şeklini değiştirebilir mesela çikolataya dönüşüp ona dokunan birinin beynini kontrol edip adamı öldürtebilir yani aşırı derecede tehlikelidir

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License