Scp'ler İçin Ekler

Ekler, varlığın bulunduğu bölgeyi açıklar. Ekler zaman içerisinde değişmez ayrıca varlık nötürleştirilse dahi bu ek değişmez. Toplamda 12 tanedirler. Alan Ekleri:

YA: Belli bir yörüngede olmayan SCP'lerdir.(düzenlendi)
SME: Merkür ile ilgili SCP'lerdir.(düzenlendi)
SVE: Venüs ile İlgili Olan SCP'lerdir.
SMO: Ay ile ilgili SCP'lerdir.
SMA: Mars ile İlgili SCP'lerdir.
SJU: Jüpiter ile ilgili SCP'lerdir
SSA: Satürn ile ilgili SCP'lerdir
SUR: Uranüs İle ilgili SCP'lerdir
SNE: Neptün ile ilgili SCP'lerdir.
SAS: Güneş sistemindeki, belli bir gezegen ile ilişkisi olmayan SCP'lerdir
SCG: Cüce Gezegenlerdeki SCP'lerdir
S: Güneş ile ilgili olan SCP'lerdir

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License