SCP-TR-061

SCP-TR-061
Madde Sınıfı: Euclit
ÖZEL SAKLAMA PROSEDÜRLERİ
SCP-TR-061 30cm kalınlıkta çelikle kaplı normal bir odada tutula bilir . Ancak bu oda 24 saat boyunca gözetilmelidir. SCP-TR-061 Anormal davranışlar sergilerse odanın havalandırmasından içeriye
20 dakika boyunca özel sakinleştirici bir gaz salınmalıdır.ODADAN ÇIKMASI KESİNLİKLE YASAKTIR!
Açıklama:
SCP-TR-061 Berk adında siyah uzun saçlı 75 kilo 1.76 boyunda 16-17 yaşlarında insansı bir varlıktır. Kendisi normal şartlarda sakin insanları seven onlara yardım eden birisidir. ama bazen (çok nadir) delirir ve insanlara ve Hayvanlara saldırır.
normal olduğu zamanlarda diğer scplere saldırır (bu etki scp-999 da olmaz) . saldırı sırasında gözünün biri kırmızı bir şekilde parlar ve elinde bir kılıç belirir.Kılıcın kestiği her şey kırmızı bir alevle yanar ve geride iz bırakmadan yok olur. . SCP-[GİZLİ] Odasından kaçtığında SCP-TR-061 tarafından yok edilmiştir bazı scpler hasar görmüştür. SCP-TR-061 e nasıl bu hale geldiğini sorduğumuzda.
Bir scpyi öldürdükten sonra bu hale geldiğini söyledi .SCP-TR-061e Bazen anormal davrandığını insanlara ve hayvanlara saldırdığını söylediğimizde. onun kendisi olmadığını öldürdüğü scp olduğunu bazen kontrolün ona geçtiğini söylüyor.

SCP-TR-061 YAKALANMASI:
13/06/20** Gece saat 7-8 civarında Türkiye de bir dağda bir sürü hayvanın ölü bedenleri ve garip çığlık seslerinin ihbar edilmesi üzerine SCP vakfı olaya el attı . dağ civarında ufak bir aramadan sonra SCP-TR-061 scplerden biriyle dövüşürken görülmüş. scp yok edildikten sonra birlikler SCP-TR-061 in etrafını sarmış 8 saat savaştıktan sonra teslim olmuş ama birlikler ağır kayıplar vermiştir. (araştırmanın ardından savaşırken kontrolün onda olmadığı belirlenmiştir)

EK BİLGİ
SCP-TR-061 Artık kontrolünü yitirmiyor her an vakıfta çalışa bilir. Bazı tehlikeli SCPlerin yok edilmesinde yardımı dokunuyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License