SCP-TR-142

Nesne#9 SCP-TR-142

Sınıf:Güvenli

Özel saklama prosedürü:

SCP-TR-142 konak bir canlıda tutulmalıdır. Konak canlı en az 3-Seviye humanoid hücrede tutulmalıdır. Konak canlı hücresinden dışarı çıkmamalıdır.

Açıklama:

SCP-TR-142 [ÇIKARILMIŞ] marka sonradan eklenen sağ cebinde uzay zaman yırtığı bulunan bir anomalidir. SCP-TR-142'in kumaşı kurşun geçirmez özelliktedir. Cebindeki yırtık kıyafetin tamamını etkiler ve konak canlıyıda zaman çizgisinden çıkarır. SCP-TR-142'in biyolojik testinde konak canlının hücreleri öldüğünde SCP-TR-142'in konak canlıyı "zamanda geriye sarar" ve konak canlıyı öldürmez. Balistik testlerde SCP-TR-142'nin yüksek ısıya ve soğuğa dayanıklı fakat aleve karşı dayanıksız olduğu gözlemlenmiştir. Radyasyonun SCP-TR-142'in kimyasal yapısında terslikliğe sebep olduğu böylece SCP-TR-142'nin etkilerinin işe yaramadığı gözlemlenmiştir. Eğer biyolojik testlerdeki etkilerin tamamı eş zamanlı olarak SCP-TR-142'ye etki ederse SCP-TR-142 konak canlıyı bırakır ve zamanda hatalanmaya sebep olur.

Vakıfın kararı:

.)O5 konseyi Bölge-41'deki doktorları inceledi ve SCP-TR-142'nin özel saklama prosedürünü feshedip SCP-TR-142'yi Dr.Akşit'e verilmesine karar verilmiştir.

Bölge-41 —-> http://scpvakfisandbox.wikidot.com/bolge-41

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License