SCP-TR-429

Madde: SCP-TR-429
Sınıf: Euclid

Saklama Prosedürleri:
SCP-TR-429 Kapalı ve yaklaşık 80 ila 90 metrekarelik bir alanın tam ortasında tutulmalıdır. Bu odaya sadece hipnoz salgısından psikolojik olarak kurtulabilme eğitim alan personeller girebilir.

Açıklama
SCP-TR-429 Ne olduğu tam olarak anlaşılamayan bir kitaptır. Eğer bir varlık SCP-TR-429'un yaklaşık olarak 3 ila 4 metre yakınına gelirse kitap hipnotize eden bir salgı yayar ve o salgı varlığa dokunduğu anda varlık hipnotize edilir, kitaba
yaklaştırılır ve okutulur. Varlık SCP-TR-429'u okuduğu anda kitapdan bitki benzeri dallar çıkar ve hedefi yakalıyıp kitabın içine çeker ve böylece varlık kitabın sayfalarından biri haline gelir ve buradan çıkış yoktur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License