SCP-TR-784

Madde: SCP-TR-784
Sınıf: Euclid

Saklama Prosedürleri
SCP-TR-784 yaklaşık olarak on iki (12) ila on beş (15) metrelik bir odada tutulmalıdır. Eğer on iki (12) metreden daha dar veya on beş (15) metreden daha geniş olursa SCP-TR-784'den çıkacak dallar bütün odayı yok eder. SCP-TR-784'ün elli (50) santimetre yanına her ay düzenli olarak bir meşe fidanı dikilmelidir, dikilmez ise aynı senaryo yaşanacaktır.

Açıklama
SCP-TR-784 Bir kitaptır. Eğer bir varlık SCP-TR-784'e iki metreden daha fazla yaklaşır ise SCP-TR-784'den varlığı hipnotize eden bir salgı yayılır ve varlığa değdiği anda varlık hipnotize olur ve SCP-TR-784'e doğru yaklaşır. Varlık yaklaştığında SCP-TR-784'den meşe ağacı dalları çıkar ve varlığı yakalayıp
sayfalarından birine ekler. Şimdiye kadar SCP-TR-784'de sekiz binden fazla sayfası olduğu biliniyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License