SCP-2004159

Tehlike Seviyesi:Zararsız
Bu güçlü SCP hiç zarar vermemekle birlikte aşırı güçlüdür. Kocaeli'nin terkedilmiş bir hastanesinde bulunan bu SCP zamanla büyüyor daha da güçleniyordu. Doktorlar bu olayı şöyle açıklamaktadır "Giderek büyüyordu tıpkı bir insan gibi ama o bir insan değildi"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License