SCP-1768/Mum

Tür:Öklid
Saklama Şartları:
Mum hiçbir zaman sönmemelidir,mumun sönmeyeceği şekilde cam bir kafeste saklanmalıdır, sadece 3.seviye personeller kontrol edebilir içeri girildiği zaman asla nefes alınmamalıdır.

SCP-1768:
Kömür madencileri tarafından şans eseri bulundu fakat mumun yanındayken nefes aldıkları için (artık SCP-1768-a olarak bahsedilecektir)SCP-1768-a tarafından takip edilmeye başlandılar.Yalnız kaldıklarında arkalarından ışık geldiğini ve nefes sesleri duyduklarından bahsettiler daha sonra vakıf tarafından el konuldu.Madenciler, ajanlar tarafından infaz edildi.Doktorlardan biri yanlışlıkla yanında nefes aldığı için infaz edilmeden önce röportaj yapılmak istendi fakat cebindeki kalemi şah damarına sapladığı için röportaj yapılamadı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License