SCP-5316

SCP-5316.

Madde #: SCP-5316

Obje Sınıfı: Euclid (öklid)

Özel Saklama Prosedürleri: Scp-5316 3m3 bir odada cam bir kutuda tutulmalıdır. Cam kutu ██████ sıvısyla doludur.
Bu oda her hafta temizlenmelidir. Cam Kutu her ay değiştirilmelidir. Seviye 3 personel içeriye girebilmektedir.
Kaza-5316-1'den sonra oda her gün 24 saat boyunca izlenmelidir. Oda seviye 3 silahlı 2 personel tarafından korunmalıdır.

Açıklama: Scp-5316 eski , tahta saplı , demir uçlu , paslanmış bir keserdir. Keser fiziksel bir özellik göstermemektedir.
Keserin demir ucuna değen canlı ve nesneler farklı bir boyuta ışınlanmaktadır (SCP-5316-1). Ancak bu olay saydam ve yarı
saydam nesnelerde gözlemlenmemiştir. SCP-5316-1 e giden 10 D-Class personelden sadece 1 tanesi yaralı halde geldi.
Ancak gelen D-Class sadece 4 saat yaşayabildi , fazla kan kaybından öldüğü rapor edilmiştir. SCP-5316-1 De insansı siyah
varlıklar olduğu bilinmektedir. Bu varlıklar 2m boyunda 152kgdir. Bu varlıklar agresif , yavaş ama baya güçlüdürler.
5316-1 in içi karanlıktır ve bazı yerlerde insan kalıntıları ve insan yapısı evler vardır. Evler metal den yapılmıştır
, evlerin SCP 5316-1 e giden insanların yaptığı düşünülüyor.
Ortalama 2 günde bir keserden SCP-5316-2 çıkmaktadır. SCP-5316-2'nin çıkışı halinde odayı izleyen personel anında diğer
personelleri uyarmalıdır ve oda gazla doldurulup SCP-5316-2 yok edilmelidir. SCP-5316-2 arkasında bilinmeyen siyah bir
sıvı bırakmaktadır sıvı temizlenmediği halde bulunduğu yeri eritmeye başlar yavaşça. Bu sıvıya değen canlılar ateşe
dokunma hissi yaşar ve acı içinde kıvranır en sonunda bedenleri erir. SCP-5316 ilk olarak 19██ tarihinde
████████ köyünde bir buğday tarlasında köylüler tarafından bulunmuştur. Hemen köye SCP Askerler gönderilmiştir.
Kaybolan kişilerin , yakınlarının ve bu olaya şahit olan herkes infaz edilmiştir.

Ek#1 SCP-5316-1'e gönderilen Ajan bay ███████ geri dönmüş ve SCP-5316-1'in içinde hala birilerinin yaşadığını söylemiştir.

Ek#2 (Sansürlenmiş) tarihinde art arda 2 tane SCP-5316-2 çıkmış bu sırada izleme görevlisi uyuduğundan bu fark edilmemiş ve yaratıklar
kapıyı kırıp personelleri öldürmüştür. Bu yaratıklar öldürülmüş ve uyuyan görevlinin infazına karar verilmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License