Yeni Bir Tür Yükseliyor

YENİ BİR TÜR DOĞUYOR

İnsanlık gezegen yükseliş döngüsünde en büyük değişimlerin eşiğinde; Küresel bir Metamorfoz. Gelecekteki insan varlığı, bir kelebek olacağını bilmeyen tırtıl gibi kendisini metamorfozda buluyor.

Yükseliş ruh ve maddenin bütünleşmesidir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve tüm spiritüel bedenlerin Tam bilinçli bir varlık yaratmak için birleştiği süreçtir. Işıkbeden deneyimini üstleniyoruz. Daha fazla eterik enerji taşıması için Işıkbedenin frekansı artıran kozmik enerjileri alıyoruz.

Tam bilinç bize geri dönüyor. Bu, kim olduğumuzun, gelecekte ne yapacağımızın ve geçmiş yaşamlarımızın ne olduğunun farkındalığıdır. Parmak uçlarımızda ya da beyin alıcılarımızda evrensel bilgiye ve süper insan yeteneklerine sahip olacağız.

Yükselmiş galaktik - melek insanlar olarak, yıldızlardaki ve ötesindeki tüm duyarlı yaşam formları ile etkileşim kurabileceğiz. Bir çok yaşamlar önce kaybettiğimiz dünya dışı güçleri yeniden elde edeceğiz. Işıkbedenimizi veya Merkaba'mızı kullanarak telepati, ışınlanma ve uzay araçları olmadan gezegenler arası yolculuk mümkün olacak.

Bazı insanlar geldikleri önceki yıldız sistemlerini yeniden ziyaret edebilecek veya oraya geri dönebilecek. Bazıları foton enerjilerinden yeniden biçimlenen Mars, Venüs ve diğer gezegenleri yeniden nüfuslandırmaya yardımcı olacaklar. Çoğunluk birleşik topluluklar yaratacağımız yeni Dünya Projelerine katılacak. Dünya bir kez daha vitrin gezegen olacak; kozmik zekanın ana merkezi - iletişim, konferanslar ve yakınımızdaki bir çok galaksinin Galaksiler arası Birliğinin karargahı.

İnsanlık sonunda Yeni Dünyada muhteşem kristal şehirlerde yaşayacak. Yeni uygarlığımız Lemurya'nın ruhsal kavramlarına dayalı olacak. Bedenlerimiz şimdikine çok benzeyecek, daha fazla Silika bazlı yapıda, eterik, daha az yoğun olacak. En sonunda ölümsüz bedenlere sahip olacağız. Işıkbedenimiz tamamen oluşurken, ebediyen 33 yaşında görüneceğiz, eğer seçersek.

Sınırlı olma döngüsü sona eriyor. Yeni bir tür doğuyor. İnsanın Dünyada huzur içinde yaşayabileceği bir tür. Bir çok dünyalara ve boyutlara gitme kapasitesi olan bir tür. İşbirliği ruhunda enerjiyi ve yaratıcılığı paylaşmayı isteyen bir tür. Varoluşun başka dünyalarına ve planlarına barışı aktarabilen bir tür. Çok boyutlu bir varlık, Bilinçli, Bütün ve Özgür…

YÜKSELİŞ (BOYUT SIÇRAYIŞ) NEDİR ?

Yükseliş ruhun ve maddenin birleşmesi (Ruhun tekamül ana kalıbı bedenleriniz ile birleşmesi) entegre olmasıdır. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve bütün ruhsal bedenlerinizin, tamamen aydınlanmış varlığınızı yaratmak için birleşmesidir. Siz gerçekte insan olmayı deneyimleyen ruhsal varlıklarsınız…

Yükseliş süreci geçirilmesi gereken bir seri test ve spiritüel inisiyasyonlardan oluşmuştur. Her inisiyasyon geçirildiğinde inisiye biraz daha yüksek bir titreşimi bedenler. Daha yüksek bir titreşimi bedenlemek için, yükseliş süreci korku bazlı modelin hücresel temizliğini de içerir. Tekamül ana kalıbı olan fizik bedenlerinizde gizli potansiyel olarak, bu yaratılımın 144 Boyutuna ve ötesine uzanan şakralar, aşılacak inisiyasyonlar ve dönüşecek genetik tohumlar (DNA, RNA Kodları) vardır…

Ruhsal gelişimi 144 donanımlı bir spirale benzetirseniz, yukarı doğru bir sonraki spiral 5. BOYUT yaşam formunu içerir. 3 ve 5. Boyutlar arasında toplam 380 şakra vardır. Yükselişin ilk safhasında yeterince şakra tam söylemek gerekirse 48, bedene iner…Beden titreşimi artıkça ruhun (ışınlarıyla), DNA (iplikçiklerinin) daha fazlası bedene inerken, organlarınızdaki yeni salgı bezleriyle kristalize dönüşümünüz başlar, bu da Auranın IŞIK-BEDEN ya da (Merkabah) fiziksel formun Dünyada yeni bir vibrasyon tutmasını olanaklı kılar…" Şüphesiz ki siz, mutlaka boyuttan / boyuta, kattan / kata geçerek yükseleceksiniz." İnşikak:18,19… "İnsanın bulunduğu boyutun üstünde yedi boyut daha vardır." Müminun:17 …" Ve şöyle diyesiniz: Gerçekten biz halden hale dönüşerek / geçerek Rabbimize (Kendi özümüze) mutlaka döneceğiz." Zuhruf:14…

Bu öz keşif sürecinin yükselen aşamalarıyla kendi özünüze (Tanrı'nıza) dönüşünüzle idrak edeceksiniz ki, tüm evren olanca boyutları ve sırlarıyla siz insanın (tekamül ana kalıbı beden tapınaklarınız) içinde potansiyel olarak tohumlanıp kodlanarak gizlenmiştir…Yükseliş sürecinin hakikati bu doğru yol üzerinde tekamül ederek, tüm boyutları ve sırları aşama aşama içselleştirip özümseyerek kendi özünüze dönmenizdir.

Çünkü; bu Dünya okuluna Tanrı'yı kendi seviyenize indirmek için değil, onun aydınlığına çıkmak için geldiniz…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License