SCP-666

Bu SCP nin şeytanla bir bağlantısı vardır. Bu SCP kanla çizilmiş bir yıldız ve yıldızın her kenarında ise bir mum konulup yakılarak çağırılmıştır. Ve bu SCP bir kulübede çağırıldığı için taşınamamaktadır. Bu SCP ile ilgili daha fazla bilgi araştırılıyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License